ชุดเขียว พร้อมเผยแหล่งดรอปชุด Legend

Go down

ชุดเขียว พร้อมเผยแหล่งดรอปชุด Legend

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Jun 30, 2009 6:36 pm

ของเขียวทุกระดับและแหล่งที่ดรอป
Azure Knight

Polaris Set*

Polaris Pants ----Drop From --Parasite (Parka Shrine)
หรือIshuma Lance r(Vengeance Valley)
Polaris Boots --Drop From ----Rock Pressure (Parka Shrine)
หรือIshuma Fighter (Vengeance Valley)
Polaris Gloves---Drop From --Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Polaris Armor ---Drop From ----Carcer (Parka Shrine)
หรือSpider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Polaris Hemet---Drop From ---Catastroph (Vengeance Valley)

Conqueror Set*

Conqueror Pants---Drop From --Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Conqueror Boots---Drop From --Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Conqueror Gloves --Drop From --Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Conqueror Armor---Drop From --Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Conqueror Hemet --Drop From --Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Balder Set*

Balder Pants--Drop From ----Echidna Queen (Avalon Isle)
Balder Boots---Drop From --Devil Asron (Avalon Isle)
Balder Gloves---Drop From --Tregard (Avalon Isle)
Gielogun Lord (Avalon Isle)
Balder Armor--Drop From ----Floe (Avalon Isle)
Balder Helmet ---Drop From --Klaus (Python Castle)
หรือ All Mobs in Oread's Tomb

Summoner

Chaotic Set*

Chaotic Pants--Drop From ---Parasite (Parka Shrine)
Ishuma Lance r(Vengeance Valley)
Chaotic Boots--Drop From --Rock Pressure (Parka Shrine)
Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Chaotic Glove--Drop From --Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Chaotic Armor--Drop From --Carcer (Parka Shrine)
Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Chaotic Helmet---Drop From -Catastroph (Vengeance Valley)

Arch's Rib Set*

Arch's Rib Pants--Drop From -----Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Arch's Rib Boots --Drop From ---Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Arch's Rib Glove----Drop From ---Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Arch's Rib Armor--Drop From ----Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Arch's Rib Helmet -Drop From --Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Picaresque Set*

Picaresque Pants--Drop From ---Echidna Queen (Avalon Isle)
Picaresque Boots---Drop From --Devil Asron (Avalon Isle)
Tregard (Avalon Isle)
Picaresque Glove -Drop From ---Gielogun Lord (Avalon Isle)
Floe (Avalon Isle)
Picaresque Armor--Drop From ----Klaus (Python Castle)
Picaresque Helmet--Drop From --All Mobs in Oread's Tomb

Segita Hunter

Valkyrie Set*

Valkyrie Pants--Drop From --Parasite (Parka Shrine)
Ishuma Lancer (Vengeance Valley)
Valkyrie Boots--Drop From ---Rock Pressure (Parka Shrine)
Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Valkyrie Glove ---Drop From --Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Valkyrie Armor--Drop From ---Carcer (Parka Shrine)
Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Valkyrie Helme-Drop From ---tCatastroph (Vengeance Valley)

Agnis Set*

Agnis Pants--Drop From ---Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Agnis Boots --Drop From ---Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Agnis Glove --Drop From ----Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Agnis Armor ---Drop From --Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Agnis Helmet--Drop From --Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Ostera Set*

Ostera Pants --Drop From --Echidna Queen (Avalon Isle)
Ostera Boots --Drop From --Devil Asron (Avalon Isle)
Tregard (Avalon Isle)
Ostera Glove --Drop From --Gielogun Lord (Avalon Isle)
Floe (Avalon Isle)
Ostera Armor--Drop From --Klaus (Python Castle)
Ostera Helmet -Drop From --All Mobs in Oread's Tomb

Bagi Warrior

Gigas Set*

Gigas Pants ---Drop From--Parasite (Parka Shrine)
Ishuma Lance r(Vengeance Valley)
Gigas Boots--Drop From---Rock Pressure (Parka Shrine)
Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Gigas Glove--Drop From---Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Gigas Armor --Drop From----Carcer (Parka Shrine)
Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Gigas Helmet -Drop From----Catastroph (Vengeance Valley)

Agri Set*

Agri Pants ---Drop From--Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Agri Boots---Drop From---Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Agri Glove --Drop From---Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Agri Armor -Drop From---Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Agri Helmet --Drop From--Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Tornaq Set*

Tornaq Pants --Drop From---Echidna Queen (Avalon Isle)
Tornaq Boots--Drop From---Devil Asron (Avalon Isle)
Tregard (Avalon Isle)
Tornaq Glove--Drop From----Gielogun Lord (Avalon Isle)
Floe (Avalon Isle)
Tornaq Armor --Drop From---Klaus (Python Castle)
Tornaq Helmet --Drop From--All Mobs in Oread's Tomb

Segnale

Silhouette Set*

Silhouette Pants --Drop From---Parasite (Parka Shrine)
Ishuma Lance r(Vengeance Valley)
Silhouette Boots---Drop From---Rock Pressure (Parka Shrine)
Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Silhouette Glove--Drop From---Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Silhouette Armor --Drop From--Carcer (Parka Shrine)
Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Silhouette Helmet--Drop From---Catastroph (Vengeance Valley)

Esprit Set*

Esprit Pants--Drop From---Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Esprit Boots --Drop From---Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Esprit Glove --Drop From---Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Esprit Armor--Drop From---Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Esprit Helmet--Drop From-Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Arabesque Set*

Arabesque Pants --Drop From---Echidna Queen (Avalon Isle)
Arabesque Boots --Drop From---Devil Asron (Avalon Isle)
Tregard (Avalon Isle)
Arabesque Glove--Drop From---Gielogun Lord (Avalon Isle)
Floe (Avalon Isle)
Arabesque Armor--Drop From---Klaus (Python Castle)
Arabesque Helmet --Drop From--All Mobs in Oread's Tomb

Incar Magician

Aquaris Set*

Aquaris Pants ---Drop From ----Parasite (Parka Shrine)
Ishuma Lance r(Vengeance Valley)
Aquaris Boots --Drop From -----Rock Pressure (Parka Shrine)
Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Aquaris Glove --Drop From ----Fraus (Parka Shrine)
Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Aquaris Armor--Drop From ---Carcer (Parka Shrine)
Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Aquaris Helmet--Drop From --Catastroph (Vengeance Valley)

Oclus Set*

Oclus Pants--Drop From ----Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Oclus Boots--Drop From ----Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Oclus Glove --Drop From ----Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Oclus Armor---Drop From ---Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Oclus Helmet --Drop From --Horace (Castor/Norak Cave 2F)

Eclipse Set*

Eclipse Pants--Drop From ---Echidna Queen (Avalon Isle)
Eclipse Boots--Drop From ---Devil Asron (Avalon Isle)
Tregard (Avalon Isle)
Eclipse Glove---Drop From --Gielogun Lord (Avalon Isle)
Floe (Avalon Isle)
Eclipse Armor-Drop From ----Klaus (Python Castle)
Eclipse Helmet--Drop From --All Mobs in Oread's Tomb

ชุดเขียวระดับ 90
เริ่มต้นด้วยชุดของ Incar Magician


Lv. 82 Eclipse Pants / DEF 85
ออฟชั่น DEF +25 / Lightning Resistance +8%
Lv. 84 Eclipse Boots / DEF 55
ออฟชั่น DEF +17 / Lightning Resistance +5%
Lv. 86 Eclipse Glove / DEF 51
ออฟชั่น Magic ATK +89 / Lightning ATK +142
Lv. 88 Eclipse Armor / DEF 128
ออฟชั่น DEF +43 / Ice Resistance +13%
Lv. 90 Eclipse Helmet / DEF 107
ออฟชั่น Max HP +366 / Max MP +498

ต่อไป Set ของ Segnale

Lv. 82 Arabesque Pants / DEF 87
ออฟชั่น DEF +18 / Ice Resistance +5%
Lv. 84 Arabesque Boots / DEF 56
ออฟชั่น DEF +12 / Poison Resistance +4%
Lv. 86 Arabesque Glove / DEF 52
ออฟชั่น ATK +93 / Magic ATK +43 / Curse ATK +69
Lv. 88 Arabesque Armor / DEF 128
ออฟชั่น DEF +30 / Lightning Resistance +9%
Lv. 90 Arabesque Helmet / DEF 107
ออฟชั่น Max HP +268 / Max MP +163

ต่อไป Segita Hunter

Lv. 82 Ostera Pants / DEF 90
ออฟชั่น DEF +27 / Fire Resistance +8%
Lv. 84 Ostera Boots / DEF 58
ออฟชั่น DEF +18 / Fire Resistance +5%
Lv. 86 Ostera Glove / DEF 54
ออฟชั่น ATK +174 / Ice ATK +23
Lv. 88 Ostera Armor / DEF 136
ออฟชั่น DEF +46 / Ice Resistance +13%
Lv. 90 Ostera Helmet / DEF 113
ออฟชั่น Max HP +395 / Max MP +93

ต่อไป Summoner

Lv. 82 Picaresque Pants / DEF 96
ออฟชั่น DEF +29 / Poison Resistance +5%
Lv. 84 Picaresque Boots / DEF 62
ออฟชั่น DEF +19 / Fire Resistance +5%
Lv. 86 Picaresque Glove / DEF 57
ออฟชั่น ATK +103 / Magic ATK +87 / Poison ATK +203
Lv. 88 Picaresque Armor / DEF 144
ออฟชั่น DEF +48 / Lightning Resistance +13%
Lv. 90 Picaresque Helmet / DEF 120
ออฟชั่น Max HP +436 / Max MP +388

Bagi

Lv. 82 Tornaq Pants / DEF 118
ออฟชั่น DEF +30 / Curse Resistance +8%
Lv. 84 Tornaq Boots / DEF 76
ออฟชั่น DEF +20 / Curse Resistance +5%
Lv. 86 Tornaq Glove / DEF 71
ออฟชั่น ATK +139 / Critical Rate +4%
Lv. 88 Tornaq Armor / DEF 178
ออฟชั่น DEF + 48 / Critical Dam +20%
Lv. 90 Tornaq Helmet / DEF 148
ออฟชั่น Max HP +495 / Max MP +102

Azure Knight

Lv. 82 Balder Pants / DEF 107
ออฟชั่น DEF +32 / Fire Resistance +8%
Lv. 84 Balder Boots / DEF 69
ออฟชั่น DEF +21 / Fire Resistance +5%
Lv. 86 Balder Glove / DEF 64
ออฟชั่น ATK +149 / Ice ATK +86
Lv. 88 Balder Armor / DEF 161
ออฟชั่น DEF +54 / Ice Resistance +13%
Lv. 90 Balder Helmet / DEF 134
ออฟชั่น Max HP+475 / Max MP+92โอกาสตี+ชุดเกราะและอาวุธ

+1 อาวุธ 90% / เกราะ 95% /เงิน 10k
+2 อาวุธ 80% / เกราะ 85% /เงิน 20k
+3 อาวุธ 70% / เกราะ 75% /เงิน 50k
+4 อาวุธ 55% / เกราะ 60% /เงิน 100k
+5 อาวุธ 40% / เกราะ 45% /เงิน 200k
+6 อาวุธ 25% / เกราะ 30% /เงิน 500k
+7 อาวุธ 15% / เกราะ 20% /เงิน 1M
+8 อาวุธ 10% / เกราะ 15% /เงิน 1.5M
+9 อาวุธ 5% / เกราะ 10% /เงิน 2M

ออฟพิเศษที่ได้จากตีบวก

กางเกง+4 ขึ้นไปจะได้ All Resistance
+4 All Resistance 3%
+5 All Resistance 4%
+6 All Resistance 5%
+7 All Resistance 6%
+8 All Resistance 7%
+9 All Resistance 10%

รองเท้า+4 ขึ้นไปจะได้ Guard Rate
+4 Guard Rate 3%
+5 Guard Rate 4%
+6 Guard Rate 5%
+7 Guard Rate 6%
+8 Guard Rate 7%
+9 Guard Rate 10%

ถุงมือ+4 ขึ้นไปจะได้ Critical Rate
+4 Critical Rate 3%
+5 Critical Rate 4%
+6 Critical Rate 5%
+7 Critical Rate 6%
+8 Critical Rate 7%
+9 Critical Rate 10%
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 39
Join date : 29/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://evolutiondk2009.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ไตร่ตรองสักนิด ก่อนซื้อชุด Legend

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Jun 30, 2009 6:47 pm

ชุดในตำนาน (Legend Set) หรือที่เรียกกันในเกมว่าชุดเขียว (มีอักษรสีเขียวที่ชื่อ) เป็นชุดที่ผู้เล่นหลายคนปรารถนาหามาใส่กันอยู่แล้ว เนื่องจากมีออพชั่นมาพร้อมกับแต่ละส่วนของชุดด้วย แล้วยังเป็นออพชั่นที่มีประสิทธิภาพดี ตรงกับอาชีพที่เล่น จะควักตังค์ซื้อสักชิ้นก็คิดหน้า คิดหลัง กันน่าดู ในที่นี้มาทำความรู้จักกับชุดเซ็ต Legend กันสักหน่อยดีกว่า

ไอเทมชื่อเขียว มีแบบไหนบ้าง

1. ปัจจุบันแบบชุดเซ็ตที่มีครบทั้ง 5 ส่วน มี 3 แบบ ได้แก่ เลเวล 46 - 50, 58 - 62 และ 82 – 90 ไม่สามารถเจาะส่วนลำตัว และส่วนหมวกได้ หาดรอปได้จากมอนสเตอร์

2. แบบหมวก 4 Socket ให้ใส่เพชร มีแค่ 2 ชิ้น คือ หมวกตอนเลเวล 70 และ 71 หาได้จากเควสต์เลเวล 60 โดยคุยกับ NPC บันทึกจุดวาร์ป (จุดสีเหลืองในแผนที่) ของเมือง Loa และ Baiken

แหล่งดรอปชุดเขียว

เซ็ตเลเวล 46 - 50

Pants : Ishuma Lancer(Vengeance Valley), Parasite (Parka Shrine)
Boots : Rock Pressure (Parka Shrine), Ishuma Fighter (Vengeance Valley)
Glove : Praus (Parka Shrine), Ishuma Warrior (Vengeance Valley)
Armor : Carcer (Parka Shrine), Spider Lord (Castor/Norak Cave 1F)
Helmet : Catastroph (Vengeance Valley)

เซ็ตเลเวล 58 - 62

Pants : Peccare (Castor/Norak Cave 2F)
Boots : Lasputin Flailer (Castor/Norak Cave 2F)
Glove : Lasputin Sorcerer (Castor/Norak Cave 2F)
Armor : Algol (Castor/Norak Cave 2F)
Helmet : Horace (Castor/Norak Cave 2F)

เซ็ตเลเวล 82 - 90

Pants : Echidna Queen (Avalon Isle)
Boots : Devil Asron (Avalon Isle), Tregard (Avalon Isle)
Glove : Gielogun Lord (Avalon Isle), Floe (Avalon Isle)
Armor : Klaus (Python Castle)
Helmet : มอนสเตอร์ทุกตัวใน Oread's Tomb

รูปแบบของออพชั่น

แบบเซ็ต ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้

Pants, Boots : เพิ่มค่า DEF และป้องกันธาตุใดธาตุหนึ่ง
Glove : เพิ่มพลังโจมตี และพลังโจมตีธาตุ
Armor : เพิ่มค่า DEF และป้องกันธาตุใดธาตุหนึ่ง (ธาตุไม่เหมือน Pants กับ Boots)
Helmet : เพิ่มพลัง HP สูงสุดและ MP สูงสุด

ยกเว้นอาชีพ Bagi Warrior เท่านั้นที่ส่วน Glove จะเป็น Critical Rate แทนโจมตีธาตุ และส่วน Armor จะเป็น Critical Damage แทนป้องกันธาตุ

แบบ 4 Socket ที่ได้

เลเวล 70 จะมีความสามารถเพิ่มพลังป้องกัน, MP สูงสุด และป้องกันธาตุ
เลเวล 71 จะมีความสามารถเพิ่ม HP สูงสุด, MP สูงสุด และป้องกันธาตุใส่เพชร 4 เม็ดกับหมวกเขียว ดูน่าซื้อดี

เทียบพลังป้องกันกับชุดในระดับใกล้เคียงกัน

ชุด Legend ก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าชุดในระดับที่ใกล้เคียงกัน ดูตัวอย่างชุดของ Azure Knight
ชุด Eternity (76 - 80) : DEF 90 + 55 + 53 + 137 + 108 = 443
ชุด Valder (82 - 90) : DEF 107 + 69 + 64 + 161 + 134 = 535 (ชุด Legend)
ชุด Quasar (88 - 92) : DEF 109 + 67 + 64 + 167 + 132 = 539
ชุด Cyrus (100 - 108) : DEF 141 + 86 + 83 + 215 + 170 = 695

ที่ดีกว่ามีเพียงออพชั่นเท่านั้น อย่างเช่น Azure Knight ใส่ชุด Valder ครบทุกส่วน ก็จะได้ออพชั่นจากแต่ละส่วนเป็น HP สูงสุด +475, MP สูงสุด +92, Attack +149, Ice Attack +86, DEF +107, ป้องกัน Fire +13%, ป้องกันน้ำแข็ง +13% ซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้เยอะพอตัว

จำเป็นหรือไม่ ว่าต้องใส่ชุดเขียว?

ตอบได้เลยว่า " ไม่จำเป็น "
ที่แนะนำแบบนั้นเพราะออพชั่นจากชุดเขียวส่วนใหญ่ ไม่มีความจำเป็นสำหรับระดับเลเวลนั้นๆ สามารถเล่นไปจนถึงเลเวล 100 โดยไม่ลำบาก แล้วไปใส่ชุดป้องกันที่มีค่า DEF ที่ดียิ่งกว่าได้ โดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับชุด Legend

ส่วนที่สำคัญที่สุดของชุดเขียว มีเพียงแขน (Gloves) ของทุกอาชีพเท่านั้น เพราะเป็นส่วนเดียวที่เพิ่มพลังโจมตีให้แก่ผู้เล่น ซึ่งออพชั่นโจมตีจากแขน ปกติจะมีน้อยมากที่เพิ่มพลังโจมตีได้มากถึงระดับนั้น แล้วยังสามารถใส่อีกนาน ใช้สำหรับเก็บเลเวลได้เป็นอย่างดีเลย ถ้าซื้อส่วนแขนที่เป็น Legend ตอนเลเวล 88 ได้ ก็อาจไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Gloves ในขั้นต่อไป เอาไปตีบวกไว้ใช้นานๆ ก็ยังได้ เพราะ DEF ส่วนแขนในแต่ละระดับไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก

อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ คือ Bagi Warrior ที่ได้ Critical Damage จากชุดเกราะเขียวในระดับ 88 ด้วย ก็น่าซื้อหน่อย แต่ถ้าราคาแพงมาก ก็ไม่แนะนำเช่นกัน เพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนชุดเกราะในขั้นต่อไป เนื่องจากเกราะแต่ละขั้นมี DEF ที่แตกต่างกันพอสมควร
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 39
Join date : 29/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://evolutiondk2009.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ